Muntlig eksamen i samfunnsfag

På onsdag hadde vi nettverksmøte i samfunnsfag på Rosenvilde VGS, det vil si at lærerne fra naboskolene som underviser i de ulike samfunnsfagene var på besøk på skolen. I faggrupper diskuterte vi så formen på muntlig eksamen, i et forsøk på å samkjøre planene for hvordan denne skal gjennomføres. Retningslinjene er, for å si det mildt, ikke akkurat tydelige. Skal elevene ha presentasjon? Tidligere måtte de ha det, nå kan de ha det. Hvor lenge skal den vare? Hvordan skal oppgavene lages, skal elevene få problemstilling fra lærer eller ikke? Skal de bare få tema, og hvor vidt skal temaet i så fall være? Skal man legge ved vurderingskriterier, og skal disse være generelle eller spesifike for hvert eneste læreplanmål? Hvor mange læreplanmål skal dekkes av muntlig eksamen, og i hvilken grad skal elevene vite hvilke læreplanmål de blir spurt om? Betyr det videre at de kan la være å lese på det stoffet som ikke dekkes av disse læreplanmålene?

Alt dette skal man ta stilling til på den enkelte skole - og det er ikke så enkelt! Ofte er det en eller to personer som underviser i faget, i Sosiologi og sosialantropologi som jeg underviser i er vi to på vår skole, men på mange skoler er det bare en person som alene skal komme fram til hvordan dette skal fungere på hans/hennes skole.

Å møtes fra flere skoler for å snakke og diskutere og lage noen felles kjøreregler ble dermed et positivt tiltak, og i Sosiologi og sosialantropologi har vi skissert muntlig eksamen på følgende måte:
  • 48 timer før selve eksamen får elevene utdelt (a) et bredt tema, som "makt", "goder" eller "kjønn". De får tilbud om veiledning (iflg. forskriftene har de krav på 2x15 min.) først i fellesskap når de får tema, og så får de tilbud om frivillig veiledning dagen etter, altså dagen før eksamen.
  • I tillegg får de (b) en oppgave som snevrer temaet noe. Denne skal sammen med tema være utgangspunkt for en presentasjon på maks 10 min. Hjelpemidler er tillatt ved presentasjonen, men disse teller ikke i vurderingen, det er det kun det elevene sier som gjør. Elevene får heller ikke lov til å ha fullt manus, men de kan ha med seg en stikkordspreget liste om de ønsker det.
  • De får også (c) en oversikt over aktuelle kompetansemål som de kan/bør bruke som utgangspunkt for presentasjonen sin. Det skal dog presiseres at dette bare er et utvalg, elevene må kunne svare for alle kompetansemålene i faget så lenge disse er relevante slik samtalen og eksamen utvikler seg.
  • Til sist får de også utdelt (d) et sett med generelle vurderingskriterier, som brukes i vurderingen av alle de ulike oppgavene/kandidatene.
  • Etter presentasjonen får eleven spørsmål til det de har snakket om, før vi beveger oss videre utover i tema og evt. videre i pensum.

Jeg har i dag prøvd ut systemet med prøvemuntlig eksamen med seks elever oppe, og systemet fungerte greit. For mange hadde dog manus, noe som medførte litt lesing. Dette henger dog nok sammen med at jeg ikke har presistert godt nok at dette ikke er lov, så det er notert bak øret og skal hentes fram når vi kommer til ordentlig-eksamen. I tillegg må vi endre litt på vurderingskriteriene, i det fireren nok har blitt lagt litt for høyt. Ellers var det veldig spennende å få prøvd det (jeg har kun gjennomført muntlig eksamen i tysk før, og det blir noe helt annet) - og er veldig greit å ha kjørt igjennom opplegget en gang før alvoret begynner i juni.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Statsbudsjettet 2011 og frafall i videregående skole

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!