Forbud mot bruk av delkarakterer

Utdanningsdirektoratet har bestemt at man kun skal benytte hele tallkarakterer, det betyr at den utbredte praksis med å bruke pluss, minus og delkarakterer ikke lenger skal/kan benyttes. Dette gjelder også på underveissituasjoner underveis i året, som prøver, fremføringer og så videre, og det er gjeldende fra nå.

Hensikten med dette må vel være, som det påpekes av Norsklærer med digitalt grensesnitt, at Udir er redde for at elevene bare skal få karakterer, og ellers ingen vurdering. Dette skal de altså sikre gjennom at lærerne må skrive ”dette er en sterk firer” istedenfor å gi 4+, eller ”dette er en veldig sterk firer, her er du på vippen til å få en femmer” istedenfor å gi 4/5.

I utgangspunktet er jeg enig i at det er best med hele karakterer. Da jeg i fjor jobbet som lærer på Strand VGS (Rogaland Fylke) hadde vi kun mulighet for å gi +/- i tillegg til hel karakter (når vi førte karakterene digitalt), og det fungerte helt fint, jeg klarte meg greit uten å kunne gi delkarakterer. Når jeg nå i år kan gjøre det, så merker jeg at det er mye lettere å gi 2/3 og 3/2 enn det er å gi 2 eller 3. Det er lettere, fordi det medfører at jeg ikke helt trenger å ta stilling til om eleven fortjener 2 eller 3 på en gitt vurderingssituasjon, og fordi jeg med en delkarakter kan gi signal om at karakteren er VELDIG sterk eller VELDIG svak. Samtidig har jeg veldig god nytte av +/-, som et middel for å vise for elevene når de er veldig nær ved å gå opp eller ned. Jeg sparer også masse tid på å kunne gi +/-, i det man jo gjerne vil skrive det samme til alle: "Sterk karakter". "Svak karakter". "Du er ikke langt fra femmeren her".

Personlig er jeg dermed nok for +/-, og mot delkarakterer, selv om jeg bruker begge deler. Jeg vil nok også kunne la være å bruke dem, uten at jeg bryter sammen av den grunn, men det vil kreve mer arbeid. Her er vi da ved det som for min del er sakens kjerne:

Enda mer skriving fører til enda mer arbeid. Lærerne HAR allerede nok administrativt arbeide som skal gjøres i løpet av en dag. I tillegg er begrunnelsen feil, vi trenger ikke å bli pushet ekstra for å gi elevene skriftlig vurdering i form av mer enn tall. Vi gjør det allerede, vi GIR allerede underveisvurderinger skriftlig OG muntlig, på hver eneste vurderingssituasjon. Derfor oppfatter jeg dette som mangel på tillitt - det er et signal om at det sitter en del mennesker rundt omkring som ikke tror at jeg er i stand til å gjøre jobben min uten regler for hver minste ting. Jeg forstår tankegangen, for det finnes lærere som bare gir tallene og ingenting annet, men det er jo også brudd på den forskriften vi har fulgt frem til nå. Jeg tror ikke akkurat at de lærerne det gjelder kommer til å begynne å skrive flere kommentarer av dette, jeg tror ei heller at de faktisk kommer til å slutte å gi delkarakterer, de kommer til å fortsette med sin egen greie de, uten at det får særlig med konsekvenser for dem.

Vi som følger regelverket derimot, vi kan irritere oss over detaljstyringen, mens vi lurer på om de som styrer skolepolitikken ikke har viktigere saker å ta tak i.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Arbeid med roman i norskfaget: Tante Ulrikkes vei

Spill Alias!

Litterært program på VG3